NEMOHOLD a.s.Skladový areál Nový Jičín

Popis nemovitosti

Adresa

Dukelská 526, 742 42 Šenov u Nového Jičína, Moravskoslezský kraj.

Vlastník

Investiční a majetková a.s.

Předmět nájmu

Předmětem nájmu je skladový, logistický areál s komerčními prostorami pro skladování, lehkou výrobu (kompletování), kancelářským, sociálním a jiným zázemím, vnitřními komunikacemi a parkováním, všechny nemovitosti zapsané na LV č. 5092 pro KÚ Šenov u Nového Jičína vedené Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj.

Popis lokality

Areál se nachází v komerční zóně obce Šenov při vjezdu do Nového Jičína.

Dopravní situace

Silniční doprava

Dálnicí D1 na Ostravu, exit 330 a poté po silnici č. 57 přes Kunín do Šenova u Nového Jičína.

Železniční doprava

Kolem areálu vede železniční vlečka.

Popis nemovitosti

Technická specifikace

Areál je vhodný pro využití jako skladovací komplex s možností kompletační výroby, je oplocený, má velkou vjezdovou bránu. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. Část odběru elektrické energie je sanována pronajatou fotovaltaickou elektrárnou umístěnou na střeše skladové haly.

Výměry a přehled užitných ploch

Celková plocha areálu: 29 849 m2
Zastavěná plocha: 10 199 m2
Pronajímatelná skladová plocha: 8 647 m2
Pronajímatelná kancelářská a provozní plocha: 1 076 m2

Cena a podmínky nájmu

Cena za nájem areálu: cena je k jednání

Podmínky nájemní smlouvy budou řešeny individuálně s konkrétními zájemci o nájem nemovitosti.