NEMOHOLD a.s.Skladový areál Boskovice

Popis nemovitosti

Adresa

Dřevařská č.p. 17, Boskovice,okres Blansko, Jihomoravský kraj

Vlastník

NEMOHOLD a.s.

Předmět nájmu

Předmětem nájmu je výrobně skladovací areál s výrobními, se skladovými, kancelářskými a ostatními plochami, všechny nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 4050 pro k.ú. Boskovice, vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj.

Popis lokality

Areál se nachází v průmyslové zóně v severní části Boskovic cca 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou v nadmořské výšce asi 380 metrů. Boskovice jsou svým počtem obyvatel (téměř 11500) druhým největším městem v severní části Jihomoravského kraje, okres Blansko.

Dopravní situace

Silniční doprava

Nejdůležitější silniční komunikací je silnice E 461 Brno–Svitavy, která je od západního okraje města města vzdálena cca 8 km. S E 461 město Boskovice spojuje silnice č. 150, směr Prostějov, která se na E 461 napojuje u Skalice n/Svitavou.

Železniční doprava

Město je na železniční dopravu připojeno přes železniční uzel Skalice n/Svitavou, který leží na významné železniční trati Brno – Svitavy, která je součástí 1.železničního koridoru spojujícího Německo - Ústí nad Labem - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav – Rakousko.

Popis nemovitosti

Hala 1

Jedná se o skladový objekt,který byl rekonstrukcí upraven na výrobně-skladovací komplex. Objekt je přízemní a je částečně podsklepený. Nosná konstrukce železobetonový skelet, střecha v části oblouková, v části sedlová. Podlahy PVC, keramická dlažba Před objektem nákladová rampa.

Dispoziční řešení:
1. PP – sociální zařízení,šatny,jídelna,úklidová místnost , výtah, schodiště
1. NP – výrobní plocha,sklad,recepce,kance- láře,sociální zařízení,výtah

Hala 2

Jedná se skladový objekt s jedním nadzemním podlažím. Nosná konstrukce železobetonový skelet, střecha sedlová s železobetonovými vazníky. Podlahy pancéřovaný beton, v části jsou antistatické úpravy.

Dispoziční řešení:
1. NP – výrobní plocha,sklad,kotelna

Nová výstavaba: haly A, B, C, E

Technická specifikace

Areál je vhodný pro využití jako výrobně skladovací komplex. Je oplocený, má velkou vjezdovou bránu a zadní vchod pro pěší v prostoru sousedícího autoservisu. V objektu jsou velké ma-nipulační a parkovací plochy.

Oba objekty ( hala 1 + hala 2 ) jsou vytápěny ústředním vytápěním, ohřev vody centrální, rozvod teplé a studené vody. Odsávání zajištěno vzduchotechnikou.

Objekt je napojen na inženýrské sítě. Kanalizace svedena do jímky. Vlastní trafostanice

V roce 2008 byla zrekonstruována kotelna a to změnou z kotelny na tuhá paliva na plynovou kotelnu. Kotelna vytápí všechny skladové a výrobní prostory.

Výměry a přehled užitných ploch původních hal

Původní výstavba

Celkem původní výstavba 6 139 m2

Nově dokončená výstavba hal

Haly A,B,C 1 771,35 m2
Hala E 2 867,88 m2
Celkem nová výstavba 4 639,23 m2

Celkem k dispozici

Celkem skladová plocha 10 778,23 m2
Manipulační a parkovací plochy cca 13 000 m2

Cena a podmínky nájmu

Cena za nájem areálu: cena je k jednání

Podmínky nájemní smlouvy budou řešeny individuálně s konkrétními zájemci o nájem nemovitosti.

Fotogalerie